Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày

Soi cầu dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày của chúng tôi là chuyên mục phù hợp với những ai thích chơi theo kiểu an toàn. ưu điểm của cách chơi này là tỉ lệ ăn lên tới hơn 95%. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này đó chính là phải chơi rất nhiều số dẫn tới chi phí đầu tư cũng khá nhiều. Trường hợp trật 1 khung thì cũng phải mất thười gian vài ngày mới kéo lại được vốn.

Nuôi dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày

Để tránh tình trạng trật dài thì Soi cầu chuẩn 247 sẽ gửi tới các bạn bộ số giải đặc biệt 60 quân nuôi max 2 ngày ăn chắc dưới đây.

Nhận dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày miễn phí

Không phải ngẫu nhiên mà các con số này được cập nhật ở đây. Để xuất hiện trên hệ thống thì đều phải trải qua quá trình soi cầu, lựa chọn kỹ lưỡng. Điều này giúp người chơi tiết kiệm được thời gian.

Thống Kê Soi Cầu Dàn Đề 60 Số Nuôi 2 Ngày

⋆ Ngày 01/12 – 02/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9. → Kết Quả

⋆ Ngày 29/11 – 01/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 28

⋆ Ngày 28/11 – 29/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 88

⋆ Ngày 26/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24

⋆ Ngày 24/11 – 25/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 13

⋆ Ngày 22/11 – 23/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 80

⋆ Ngày 20/11 – 21/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 79

⋆ Ngày 19/11 – 20/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 12

⋆ Ngày 18/11 – 20/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 60

⋆ Ngày 15/11 – 17/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + Đầu 0 → Trượt

⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 40

⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 30

⋆ Ngày 11/11 – 12/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 11

⋆ Ngày 09/11 – 10/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 72

⋆ Ngày 07/11 – 08/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 72

⋆ Ngày 05/11 – 06/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 21

⋆ Ngày 04/11 – 05/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 48

⋆ Ngày 03/11 – 04/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 67

⋆ Ngày 31/10 – 02/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 10

⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 42

⋆ Ngày 28/10 – 30/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 35

⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 46

⋆ Ngày 25/10 – 27/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 09

⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 17

⋆ Ngày 20/10 – 22/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88

⋆ Ngày 18/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 17/10 – 18/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 40

⋆ Ngày 16/10 – 17/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 67

⋆ Ngày 14/10 – 15/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 13/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 22

⋆ Ngày 12/10 – 13/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 18

⋆ Ngày 11/10 – 12/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 50

⋆ Ngày 09/10 – 10/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 08/10 – 09/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 50

⋆ Ngày 06/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 69

⋆ Ngày 05/10 – 06/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 67

⋆ Ngày 04/10 – 05/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 47

⋆ Ngày 02/10 – 03/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 81

⋆ Ngày 30/09 – 01/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 20

⋆ Ngày 29/09 – 30/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 77

⋆ Ngày 27/09 – 28/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 34

⋆ Ngày 25/09 – 26/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 94

⋆ Ngày 23/09 – 24/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 21/09 – 22/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 73

⋆ Ngày 20/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 19

⋆ Ngày 19/09 – 20/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 57

⋆ Ngày 18/09 – 19/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 01

⋆ Ngày 17/09 – 18/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 30

⋆ Ngày 16/09 – 17/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 93

⋆ Ngày 15/09 – 16/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 65

⋆ Ngày 13/09 – 14/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 12/09 – 13/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 49

⋆ Ngày 11/09 – 12/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 54

⋆ Ngày 09/09 – 10/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 07/09 – 08/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 38

⋆ Ngày 06/09 – 07/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 28

⋆ Ngày 03/09 – 04/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 01/09 – 02/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 64

⋆ Ngày 31/08 – 01/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 20

⋆ Ngày 29/08 – 30/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt

⋆ Ngày 28/08 – 29/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 09

⋆ Ngày 27/08 – 28/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 59

⋆ Ngày 25/08 – 26/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 78

⋆ Ngày 24/08 – 25/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 89

⋆ Ngày 22/08 – 23/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 91

⋆ Ngày 21/08 – 22/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 57

⋆ Ngày 19/08 – 20/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 93

⋆ Ngày 17/08 – 18/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 16/08 – 17/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 41

⋆ Ngày 15/08 – 16/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 97

⋆ Ngày 14/08 – 15/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53

⋆ Ngày 13/08 – 14/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 44

⋆ Ngày 12/08 – 13/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 68

⋆ Ngày 11/08 – 12/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 20

⋆ Ngày 09/08 – 10/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 71

⋆ Ngày 08/08 – 09/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 15

⋆ Ngày 07/08 – 08/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 34

⋆ Ngày 05/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 67

⋆ Ngày 02/08 – 03/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 04

⋆ Ngày 31/07 – 01/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 81

⋆ Ngày 30/07 – 31/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 15

⋆ Ngày 28/07 – 29/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 26

⋆ Ngày 26/07 – 27/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 71

⋆ Ngày 25/07 – 26/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 80

⋆ Ngày 24/07 – 25/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 96

⋆ Ngày 23/07 – 24/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 24

⋆ Ngày 22/07 – 23/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 66

⋆ Ngày 20/07 – 21/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt

⋆ Ngày 18/07 – 19/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 33

⋆ Ngày 17/07 – 18/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 79

⋆ Ngày 15/07 – 16/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 82

⋆ Ngày 14/07 – 15/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53

⋆ Ngày 13/07 – 14/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 07

⋆ Ngày 11/07 – 12/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 23

⋆ Ngày 09/07 – 10/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 94

⋆ Ngày 07/07 – 08/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 46

⋆ Ngày 06/07 – 07/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 68

⋆ Ngày 04/07 – 05/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 01

⋆ Ngày 02/07 – 03/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 42

⋆ Ngày 01/07 – 02/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 75

⋆ Ngày 30/06 – 01/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 08

⋆ Ngày 27/06 – 29/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt

⋆ Ngày 26/06 – 28/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 90

⋆ Ngày 25/06 – 26/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 85

⋆ Ngày 23/06 – 24/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 22/06 – 23/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 41

⋆ Ngày 21/06 – 22/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 41

⋆ Ngày 20/06 – 21/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 99

⋆ Ngày 19/06 – 20/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 72

⋆ Ngày 17/06 – 18/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 16/06 – 17/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 22

⋆ Ngày 15/06 – 16/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 83

⋆ Ngày 13/06 – 14/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 12/06 – 13/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 83

⋆ Ngày 11/06 – 12/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 48

⋆ Ngày 10/06 – 11/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79

⋆ Ngày 08/06 – 09/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 99

⋆ Ngày 06/06 – 07/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 05/06 – 06/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 63

⋆ Ngày 04/06 – 05/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 30

⋆ Ngày 03/06 – 04/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 21

⋆ Ngày 02/06 – 03/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + Đầu 0 → Ăn đề 14

⋆ Ngày 31/05 – 01/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 0 → Ăn đề 66

⋆ Ngày 30/05 – 31/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 53

⋆ Ngày 29/05 – 30/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 87

⋆ Ngày 27/05 – 28/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 25/05 – 26/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 04

⋆ Ngày 24/05 – 25/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 85

⋆ Ngày 22/05 – 23/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 20/05 – 21/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 29

Hiện nay tỉ lệ ăn chung của giải đặc biệt quan trọng đang là 1 ăn 70, cao thì 1 ăn 80. Nhưng lúc bấy giờ tại những nhà cái trực tuyến đã có tỉ lệ ăn tới 1 ăn 99. Điều này sẽ rất tốt cho người chơi .
Tuy nhiên chơi lô đề là trái pháp lý, không được nhà nước được cho phép nên nếu hoàn toàn có thể thì mọi người hãy chuyển sang chơi xổ số kiến thiết do nhà nước phát hành nhé .

Các cách tính dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày

Trước khi giới thiệu tới mọi người các cách tính dàn đề nuôi 60 số thì các bạn có thể tham khảo thêm Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày. Đây là phương pháp chơi cũng rất hiệu quả và có tỉ lệ chính xác lên tới 99%

Chọn theo giá trị lần lượt

Ở cách này, những bạn sẽ chọn dàn đề 60 số theo 60 giá trị lần lượt trong bộ đếm số. Bước đầu thực thi là bạn hãy xem lại những con đề đã về qua 7 lượt gần nhất .

Trong tập từ 00 – 99, con số 50 sẽ là mốc dùng để so sánh. Nếu đề có giá trị nhỏ hơn 50, đó là số nhỏ và ngược lại nó là số lớn nếu lớn hơn 60. Dàn đề 60 số cũng chia ra 2 dạng, đó là dàn đề lớn với bộ khung số từ 39 – 99 và dàn đề nhỏ từ 00 – 60.

Khi đã xem qua tác dụng là con đề của 7 lượt mở thưởng gần nhất. Hãy xem số lượt đề về dưới 50 và trên 50 đâu sẽ là hiệu quả về nhiều hơn. Đề về số nhỏ nhiều hơn, hãy chọn dàn đề 60 số lớn là từ 39 – 99 để nuôi 3 ngày .
trái lại, nếu đề về số lớn nhiều hơn trong khoảng chừng 7 ngày qua. Hãy chọn nuôi dàn đề 60 số nhỏ trong 3 ngày tới là dàn 00 – 60 .

Chọn các con đề chưa về

Ở cách này, tiềm năng mà tất cả chúng ta hướng đến là những con đề chưa Open trong vòng 39 lượt mở thưởng gần nhất. Từ những websie tương hỗ phân phối những thống kê xổ số kiến thiết, những bạn hoàn toàn có thể thuận tiện xem được thống kê này. Sau đó hãy chọn vào 60 con đề còn lại để nuôi trong 3 ngày tiếp nối .

Source: Soi cầu lô vip
Category: Lô đề

Viết một bình luận